BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Thursday, July 16, 2009

Unang Mga Ideya

Lahat tayo ay may kuwento. Marahil din, lahat tayo ay nakakita na ng mga nakakikilabot na bagay na sana ay malimutan na lamang natin. Ngunit sa aking palagay, paminsan-minsan, masyado nating mabilis daanan ang mga detalye sa ating buhay. Ang mga butil-butil ng mga mumunti ngunit mayayamang detalye ng ating pang-araw-araw na buhay ay hindi na natin maikuwento dahil sa simpleng salita, nalimutan na natin.

Ako ay hindi naniniwala sa mga multo, sa mga kapre, sa mga manananggal pati na rin sa mga duwende, halimaw o anupamang nilalang na sa palagay ko lamang ay haka-haka. Ngunit tulad ng ipineresenta ng Ang Sandali ng Mga Mata sa una at ikalawang kabanata, inisip ko kung may mas malalim bang dahilan kung bakit namamatay ang mga tao. Hindi lamang iyon, bakit magpapakamatay ang mga tao? Sa madaling salita, aking natanong sa aking sarili, "Bakit nangyayari ang isang ispesipikong detalye sa isang tao? May tumutulak o puwesa ba?"

Ang pag-ibig ay isang makapangyarihang puwersa. Ngunit sa pag-ibig ba lamang nakasalalay ang mga aksyon ng isang tao? Hindi ko iyon masagot nang buong katiyakan dahil hindi pa yata ako nakararanas ng pag-ibig tulad ni Estela kay Boboy. Nakabibigat ng dibdib at nagbibigay kalungkutan sa akin nang isipin kung may bagay na nag-uudyok sa atin na magpakamatay. Muli, "Bakit nangyayari," ang napapako sa isipan ko. Baka nga sa nilalang na iyon...

Si Boboy naman. Bakit siya nahimbing nang napakatagal na oras? Dahil ba sa pagpapatiwakal ni Estela? Dahil ba sa pag-aalis ng kanyang inang si Nene? Dahil ba kay Selya? Muli, maraming "baka" ang aking naiisip. Sa panaginip ni Boboy, may mga malalalim na detalyeng biglang nagsulputan. Marahil, maraming nakita at nadama si Boboy. Nang aking binasa iyon, naisip ko kung ano ang aking mararamdaman kung ganoong lebel ng panaginip ang aking naranas. (Marami na rin naman akong nakita at nadama.)

Pagpapatiwakal dahil sa pag-ibig na may tulong sa nilalang pati panaginip na napakalalim at napakahiawaga. Mababalik ito sa una kong sinabi, "Lahat tayo ay may kuwento." May kuwento ang lahat ng mga tao, hindi lamang si Estela at Boboy. Maaari nating kalasin ang ating sari-sariling kuwento upang bigyang-katuturan ang mga ginagawa natin. "Lahat tayo ay nakakita ng mga nakakikilabot na bagay...." Anuman ang masama, malaswa, kadiri o maling pangyayaring nakasalamuha natin, lahat ng ito ay importanteng detalye ng lahat ng ating mga kuwento.

Kaya ako'y mag-iingat. Marami na rin akong nakitang mga "nakakikilabot" na bagay. Balang araw, itong mga munting butil ay babalik sa akin... At baka hindi lamang ang sariling pag-iisip ko ang magtutulak sa maaaring gawin ko.

-Armando T. Miclat III

0 comments: