BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Friday, July 17, 2009

Nang Tayo'y Mamulat

Iba’t ibang mga tao, iba’t ibang mga pares ng mga mata. Ang unang dalawang kabanata ng Ang Sandali ng mga Mata ay isang kwento ng iba’t ibang pananaw, ng iba’t ibang paraan at pagtingin sa buhay. Ipinapakita ng akda na ang bawat tao ay may natatanging nakikita sa kanilang mga mata. Si, Teban ang pinakamalinaw na patunay nito. Nakakakita siya ng mga multo, mga kaluluwang ligaw at mga maligno. Kaiba sa kaniyang mga taga-baryo naaaninag niya ang kabilang-mundo, ang mundong kinabibilangan ng mga namatay na. At hindi lamang niya sila naaaninag, nabubuhay rin siya kasama ang mga ito. Ang kakayahan niyang makakita ng mga multo ang nagbubukas na rin sa kanyang pananaw ukol sa buhay. Mas naiintindihan niya ang mga nagaganap sa kaniyang paligid sapagkat may mas malawak siyang pagtingin, sa mababaw na antas, ang kakayahang mabilang sa kabilang mundo. Sa mas malalim na antas, ang kakahayan niyang ito ang nagpapalalim ng kaniyang pang-unawa sa mga bagay na nangyayari sa paligid niya, isa na rin dito ay ang dahilan ng pagpapakamatay ni Estela at paghimbing ni Boboy. Sa kabilang banda, ang mga taga-baryo naman ay may ibang pagtingin din sa mga bagay. Ang isa na nga rito ay ang limitadong pagtingin lalo na sa mga bagay na hindi kabilang sa mundo ng tao. Patunay na lang dito ay ang paglalamay nila sa inaakala nilang bangkay ni Estela na sa katotohanan, ay isang puno ng saging lamang. May mga iba’t ibang pagtingin pa ang makikita natin sa akda. Ang isa rito ay ang pang-unawa ni Estela ukol sa buhay at pagmamahal. Nakita niya ang buhay bilang isang pasanin, na ang buhay ay puno lamang ng problema kaya naman ito ang nag-udyok sa kaniya na kitlin ang sariling buhay. Makikita rin natin ang mababaw na pagtingin ni Selya ukol sa buhay. Para sa kaniya, ang buhay ay dapat nakatuon lamang sa pagkamal ng kayamanan.

Sa unang dalawang kabanata, ipinakikita lamang sa atin ni Alvin Yapan na dapat nating tantuin na ang bawat tao ay may kanya-kanyang mga pananaw at punto-de-bista. Bunga lamang ito ng ating kanya-kanyang mga karanasan, ng ating mga kulturang pinanggaling, ng sandaling mamulat ang ating mga mata.


-Miguel Enrico C. Paala III

0 comments: