BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Saturday, July 25, 2009

Mga Kuwento at mga Pamahiin

Mga kuwento at mga pamahiin, dito umiinog ang ikatlo at ikaapat na kabanata ng librong sa Sandali ng mga Mata. Mas nakatuon ang mga kabanatang ito sa kuwento ng Ibalong at sa paglaki ni Nene sa mundo ng mga pamahiin. Ito para sa akin ang ikinahina ng akda. Unti-unti na akong nalabuan ukol sa tunay na kuwento ng akda. Tila kasi ay unti-unting nalilihis na ang kuwento ni Boboy papunta sa Ibalong. Hindi ko alam kung anong halaga ng Ibalong sa kuwento. Baka ito naman ay may halaga sa dulo ng akda o kaya nama’y magiging malinaw na lamang ang bahaging ito kapag natapos ko nang basahin ang buong akda ngunit ngayon ay sadyang nalilito pa rin ako kung bakit isinali ito sa akda. Ngunit hindi naman puro kritisismo ang ipupukol ko sa akda, may mga nagustuhan din naman ako sa dalawang kabanata. Isa rito ay ang pagbibigay ng mga halimbawa ng mga pamahiin. Mula sa simula ng akda tadtad na ng pamahiin ang bawat pahina. Kasama na rito ay ang matinding paniniwala sa mga multo at mga aswang. Naaliw rin naman ako sa ibang mga pamahiin tulad ng pagdarasal ng mga butiki at ang pagtatakbo ng mga magulang dala-dala ang kanilang mga bagong binyag na mga anak palabas ng simbahan. Isa pa ay ang paggamit ng pagtingin sa nakaraan o ang flashback sa akda. Mula nang magsimula ang akda, ang bawat kabanata ay naglalaman ng mga flashback. Magandang instrumento rin ito para mas lalong maintindihan ng mga mambabasa ang akda.

Ang hatol: hindi ko man lubusan pang naiintidihan kung saan papunta ang akda, naging sulit pa rin ang pagbabasa ng akdang ito dahil maraming natututunan ang mga mambabasa ukol sa mga pamahiin at mga kuwento tulad ng Ibalong.


Miguel Enrico Paala

0 comments: