BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Saturday, July 25, 2009

Chapter 3 & 4

Sa ikatlong kabanata ng nobelang ito, ayaw na ni Boboy makarinig ng kwento tungkol sa kanyang pamilya kaya nagkwento si Esteban tungkol sa 3 bayani na sina Baltog, Handiong at Bantong. Hindi ko masyadong naunawaan ang kwento niya pero ang alam ko ay tungkol ito sa kabayanihan.

Nang mabasa ko ang ikaapat na kabanata, nakaramdam ako ng pagpapasalamat dahil ako ay hindi pinabayaan ng aking nanay di tulad ni Selya. Si Selya ay makasarili at iresponsable bilang isang ina. Sa una pa lamang noong nagdadalang-tao si Selya ay ipinakita na niya na ayaw niyang magkaroon ng anak. Dahil sa kanyang pagkulang ng kakayahan magpalaki ng anak, ang ama ni Nene na si Bino ang nagpalaki kay Nene. Si Bino ang naging ina rin ni Nene. Maliban sa pagtatrabaho niya sa hacienda, inalagaan at dinisiplina niya si Nene. Tinuruan niya si Nene na bigyan ng halaga ang pagkain sa hapag at maging magalang sa mga lugar na bihirang puntahan. Noong bata pa lamang ako, ito rin ang sinasabi sa akin ng aking mga magulang. Lagi nilang sinasabi na dapat ubusin ang pagkain sa hapag-kainan dahil maraming tao ang nagugutom. Sabi nila na masasayang lamang ang pagkaing matitira dahil itatapon lamang ito kaya mas mabuti pang ubusin na lang ang pagkain. Tinuruan din si Nene tumayo sa sarili niyang paa noong siya ay bata pa lamang. Tulad din ni Nene, bata pa lamang ako ay tinuruan na ako ng aking mga magulang na maging independent. Talagang kahanga-hanga si Bino sa kanyang pagganap bilang ama at ina ni Nene.

Sa umpisa pa lamang ng nobelang ito, si Nene ay kahanga-hanga rin dahil matagumpay siya sa kanyang negosyo. Sa ikaapat na kabanata, nakakahanga pa rin siya dahil siya ay 'independent'. Marami siyang natutunan tungkol sa buhay mula sa mga prutas lamang. Nang nabasa ko ito, hindi ko naisip na may malalim pa lang kahulugan ang mga prutas. Sa kaimito, natutunan ni Nene ang halaga ng tiyaga at paghihintay. Natutunan din niya na alamin ang makakabuti sa kanya at iwaksi ang masasama. Sa santol at bayabas, natutunan naman niya na pahalagahan niya ang pagbibigay ng pagkakataon sa buhay. Nang binasa ko itong bahagi na ito, hindi ko talagang naisipan na may mas malalim na kahulugan ang maidudulot sa mga prutas. Dahil kay Nene, may natutunan din ako tungkol sa buhay.

- Jouela Tomas

0 comments: