BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Saturday, August 15, 2009

Kabanata 9 & 10

Pagrerebelde. Ipinakita kung paano nagrebelde ang mga tao noon sa panahon ng mga Hapon. Nagkaroon ng mga grupo ng gerilya na laban sa kanila. Maraming sagupaan at engkwentro ang mga nangyari. Hanggang ngayon, may mga nagrerebelde pa rin. Nakikita ito sa mga rally. Hindi katindi o kamarahas ang pagrerebelde ngayon kumpara sa dati. Wala masyadong putukan at barilan. Mas kaunti ang kaguluhan at kamatayan. Hindi lamang tayo nagrerebelde lamang sa gobyerno. Pwede rin tayong magrebelde sa ating mga magulang bagama’t hindi ito tama. Marahil kaya natin ito ginagawa ay dahil hindi tayo sang-ayon sa kanilang pamamalakad o kaya nama’y hindi tayo kuntento sa kanilang ipinapakita o trato sa atin. Ang pagrerebelde ay dulot ng ating pagdadamdam gaya na lamang ng pagrerebelde ni Esteban kay Selya. Nagawa niya ito dahil sa pagkasawi niya sa pag-big. Ngunit, sa ating pagrerebelde, mas nilalapit natin ang ating sarili sa panganib. Kaya dapat hindi tayo masyadong magpadala sa ating mga damdamin.

Pag-alis at ang pangakong pagbabalik. Kinailangang malayo ni Bino kay Selya dahil nakadestino siya sa Norte. Nangako siyang babalik at bibisita paminsan-minsan. Ngunit, palihim at mabilisan lang ang ginawang pagbisita niya. Sa sumunod na kabanata, kinailangan ding lumayo ni Benjamin upang hindi pagdudahan ng PC si Nene. Nagkita nga silang muli ngunit napaslang din si Benjamin. Para sa akin, ibig sabihin nito na may mga taong dumarating sa ating buhay na nagpapasaya sa atin at nakabubuo tayo ng magandang relasyon.Ngunit darating din ang panahon na maghihiwalay tayo. Dapat kayanin nating tanggapin ito. Gaya na lamang ng relasyon natin sa ating kaibigan sa mataas na paaralan. Nagkakahiwalay ang mga barkada upang mag-aral sa iba’t ibang paaralan ngunit nangangako pa rin sa isa’t isa na magkikita tuwing bakasyon. Hindi nga lang sigurado kung magkikita ba talaga o hindi dahil hindi nagkakatugma ang iskedyul.

Pagtatakbo. Marami ring sitwasyon sa kwento kung saan nagtatakbuhan ang mga tao. Sinisimbolo nito kung paano natin hinaharap ang mga sitwasyon o ang mga problema. Sa mga engkwentro, kailangang magaling magtago sa mga kalaban para narin maprotektahan ang sarili. Paminsan nga ay ganito tayo. Hindi natin hinaharap ang mga problema natin kung hindi ay iniiwasan natin ang mga ito. Hindi naman masasabi na ito’y isang duwag na Gawain. Siguro nga mas mabuti nang hindi kulkulin ang mga bagay- bagay para hindi lumala. Pero hindi dapat palaging ganito. Dapat maging matapang din tayo na harapin at solusyunan ang mga problema.

Pagsisinungaling. Isa na nga sa mga paraan kung paano natin nilulusutan ang mga sitwasyon ay ang pagsisinungaling. Nagsinungaling si Bino na buntis si Selya para mapadali ang kanilang pagpapakasal. Kinailangan ding magsinungaling ni Nene na ang namatay sa engkwentro ay ang ama ng kanyang anak para hindi pagdudahan ng mga awtoridad. Paminsan epektibo ang pagsisinungaling pero ito ay masama. Kapag nagsinungaling ka, kailangan mo na namang gumawa pa ng isa pa upang takpan ang nauna hanggang sa ito’y dumami. Mahirap ang mabuhay sa kasinungalingan. Hindi mo na alam kung ano ba talaga ang iyong ginagawa at kung sino ka talaga.

Pagmamahal sa anak. Ipinakita ni Benjamin ang kanyang matinding pagmamahal sa anak na si Boboy. Ginawa niya ang lahat upang maayos ang kanyang pagsalubong sa unang anak. Ginalugad niya ang mga kapitbahay para makahiram ng transportasyon at hinarap niya ang mga bala. Nakipagsapalaran siya. Itinaya niya ang kanyang buhay para sa proteksiyon ng anak. Kahit na ipinagpasiya niyang lumayo sa kanyang anak, ginawa lamang niya ito para malayo si Boboy at Nene sa kapahamakan. Gayunpaman, bumalik din siya upang makasama ang kanyang pamilya.

-M. Florendo

0 comments: