BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Monday, August 17, 2009

9 & 10

Ang ika-siyam at ika-sampung kabanata ay napaka-impormatibo pagdating sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang pagsama ng manunulat ng mga pangyayari noong panahon ng Hapon at ang pagsasailalim ng Pilipinas sa Batas Militar ay nakakapagakit sa mga mambabasa sapagkat hindi siya lamang nagkwento tungkol sa personal na buhay ng mga tauhan. Inilahad sa dalawang kabanata ang digmaang naganap noong panahon ng Hapon. Isinalaysay ang pagrerebelde ng mga Pilipino at ang naging kinahatnan nito.
Sa ika-siyam na kabanata, isinalaysay ang buhay ni Esteban at ang pagiging rebelde niya noong sinakop ng mga Hapon ang Pilipinas. Kung ihahambing ang panahon ng Hapon sa kasalukuyang panahon, parehong-pareho pa rin ang pakikitungo ng masa sa mga may kapangyarihan. Noong panahon ng Hapon, maraming naghimagsik tutol sa sistema ng pamumuno. Walang pinagkaiba ang panahon ng Hapon sa kasalukuyang panahon. Hanggang ngayon, marami pa rin ang nagrerebelde laban sa gobyerno. Ang mga may matataas na posisyon sa gobyerno ay abusado pa rin sa kanilang kapangyarihan. Maging sino man ang namumuno o sumakop sa Pilipinas, hindi pa rin nagbabago ang pamumuhay ng mga Pilipino. Kahirapan pa rin ang hinaharap ng mga mamamayan.
Gayon pa man, ang pagrerebelde ay pwedeng maging paraan para maipahayag ang ating mga damdamin at opinyon ukol sa mga ganitong suliranin. Tulad ni Esteban, kahanga-hanga ang mga sumasali sa mga digmaan sapagkat handa nilang isakripisyo ang kanilang buhay para mailahad ang kanilang mga damdamin at pananaw ukol sa mga bagay-bagay. Mapanganib nga ito ngunit kung mabuti naman ang layunin ng pagrerebelde, maganda ang patutunguhan nito.
Sa ika-sampung kabanata naman, ikinuwento ang naging papel ng bagong tauhan na si Chua. Siya ay isang negosyanteng Intsik na pinagkamalang espiya ngunit talaga, isa lamang negosyante. May mga bahagi rin sa kabanatang ito na naglarawan sa kasaysayan ng Pilipinas, sa partikular, ang Batas Militar pero sa pangkalahatan ng kabanatang ito, ikinuwento ang buhay nina Chua, Nene, Benjamin at Boboy. Nang binasa ko ang kabanatang ito, ako ay nakaramdam ng kasabikan dahil sa wakas, ikukwento na rin kung sino ang ama ni Boboy. Ngunit nakakalungkot ang pagtatapos ng kabanata sapagkat biglaan at dumating nang walang abugabog ang pagpaslang kay Benjamin.
Maraming matututunan sa dalawang kabanatang ito. Nakakapagmulat ito sa mga mambabasa at sa akin dahil ipinaaalala sa atin ang kalagayan ng Pilipinas noong panahon at sa kasalukuyan at ipinakita sa atin na may mga tao pa ring lumalaban sa mga may kapangyarihan para sa kapakanan ng mamamayan.

- Jouela Tomas

0 comments: