BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Sunday, August 30, 2009

Mga Katotohan sa Buhay

Ang sumusunod na dalawang kabanata ay hitik sa mga aral na angkop sa tunay na buhay. Marami akong natutunan mula sa dalawang kabanatang ito.

Ang una kong natutunan mula sa kabanatang, “Ang Himala ng Birhen” ay ang kahulugan ng pagiging malaya. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging malaya. Siguradong natutunan ito ni Nene nang maranasan na niyang mamuhay nang mag-isa, hiwalay sa kaniyang magulang, tanging kasama ay si Boboy. Ayon sa mga naranasan ni Nene, ang pagiging malaya ay pagkakaroon ng kapangyarihan na gawin ang kahit na anong naisin mong gawin. Kaakibat nito ay ang pagkayod para sa iyong mga minamahal, sa kalagayan ni Nene para kay Boboy. Ngunit ang pagkakaroon ng kalayaan ni Nene ay nangangaluhugan ding hindi na siya pwedeng umasa kay Selya, na dapat matuto na siyang tumayo sa kaniyang sariling mga paa lalo na dahil may tinatanim na galit si Selya kay Boboy.

Natutunan ko rin mula sa kabanatang ito ang kapangyarihan ng dasal. Lahat ng mgas deboto sa Birhen ay dumadagsa para mahawakan man lang ito. Bawat taong dumadalaw sa Birhen ay may sari-sariling pakay. Ang pakay ni Nene ay para mapagaling si Boboy at hindi niya mapadala si Boboy sa ospital dahil na rin sa kawalan ng pera. Sa simula mistulang kahit anong gawin ni Nene ay hindi pa rin gumagaling si Boboy, wari’y hindi nadinig ng Diyos ang kaniyang panalangin. Ngunit hindi nawalan ng loob si Nene. Sumuong siya sa ilog, di-alintana ang ulan at ang maruming baha sa pag-asang didinggin ng Birhen ang kaniyang mga dasal. Hindi nga napagaling nang tuwiran ng Birhen si Boboy na parang isang himala ngunit nagkaroon naman ng ibang klaseng himala na hindi inaasahan ni Nene- ang himalang dala ni Mr. Edwards. Si Mr. Edwards na ang nagpagamot kay Boboy sa ospital. Natutunan ko rito na palaging dinidinig ng Diyos ang ating mga dasal. Sinasagot lang Niya tayo sa mga paraang hindi natin inaasahan. Basta magkaroon lang tayo ng paniniwala at pananampalataya, hindi tayo papabayaan ng Maykapal.

Ang huli kong natutunan sa kabanatang ito ay ang katotohanang ipinagbuhul-buhol ang buhay ng mga tao. Bawat tao ay konektado sa iba pang tao. Ang katotohanang ito ay ipinakita sa huling bahagi ng kabanata. Ang pagnanakaw ni Imelda sa Birhen ay nagkaroon ng epekto hindi lamang sa kaniya kundi sa lahat. Isa na rito ay si Nene. Hindi gumaling si Boboy dahil hindi naman pala tunay na istatwa ng Birhen ang kaniyang dinadasalan. Ipinapakita lamang nito na ang landas ng bawat tao at nakabuhol sa landas ng iba. Kahit anong gawin natin ay siguradong makapagbabago ng buhay ng ibang tao.

Isang mahalagang aral naman ang natutunan ko sa kabanatang, “Mga Bahay sa Gitna ng Bagyo.” Maituturing kasing mga kawangis ng tao ang mga bahay sa kabanatang ito at ang bagyo naman ay ang magulong takbo ng buhay. Nang banggitin sa huli ang pagkakaiba ng bahay na bato sa bahay-kubo, ipinakita ni Alvin Yapan ang isang mahalagang bagay, isang katotohan na makikita sa mga tao, ang kaibahan ng pagtingin sa mga bagyo o mga problema. Ang isang bahay na bato ay tumatagal at hindi napapaguho ng mga bagyo ngunit tumatanda at nawawalan ng sigla. Ang bahay-kubo ay nanatiling bata dahil kapag nasisira ay tumatayo muli, bago. Ang isang bahay na bato ay maihahalintulad sa isang taong duwag. Nakatago sa matitigas na bato. Mistulang may baluti. Patuloy niyang nilalabanan ang pagbabago sa takot na magiba at bumangon muli. Sa kaniyang pakikibaka, madali siyang tumatanda, napapagod at nawawalan ng sigla. Sa kabilang banda naman, ang bahay-kubo ay maihahalintulad sa isang taong matapang. Matapang dahil hinaharap niya ang bagyo kahit na siya ang munti lamang. Hinaharap niya ang bagyo kahit batid niyang maari siyang wasakin nito. Matapang siya dahil kahit ilang beses na siyang nagiba, patuloy pa rin siyang bumabangon bilang isang bagong taong natuto na mula sa kaniyang pagkawasak. Nanatili siyang bata dahil maganda ang pagtanaw niya sa problema. Sirain man siya nito ay babangon at babangon siyang muli.

Bilang paglalagom, hitik sa aral ang dalawang kabanatang ito. Tunay ngang matapos basahin ang dalawang kabanatang ito ay mas marami akong natutunan hindi lang tungkol sa kwento kundi pati tungkol sa buhay.


Miguel Enrico C. Paala III

0 comments: