BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Wednesday, August 26, 2009

Isang Pagmulat sa Kabihasnan

Pagkatapos ng kabanata tungkol sa mga pamahiin, susundan ito ng isang kabanatang tumatalakay sa himala ng Birhen at ang makasaysayang bagyo sa bayan ng Sagrada sa Bicol. Masasabi nating ang mga Pilipino ay kilala sa katangiang pagiging relihiyoso at tapat sa pananampalataya. Ngunit marapat bang maniwala pa rin sa mga pangyayaring biglaang dumarating o tinatawag na himala? Isa pang mahalagang tanong ay dahil sa lokasyon ng bansa na madalas dinaraanan ng bagyo, sanay at handa na ba ang mga Pilipino sa pagdating ng mga ito? Ngayon, nais kong ilahad ang mga kasagutan sa pamamagitan ng pagbubuod at pagpapaliwanad ng mga simbolismo at implikasyon sa dalawang kabanata ng nobela.

Sa ika-13 na kabanatang pinamagatang “Ang Himala ng Birhen”, nagsimula ito dalawang buwan pa lamang pagkatapos mamatay ang lolo ni Boboy na si Bino. Nagkaroon ng napakalaking pagbabago lalo na sa hacienda at taniman ng mga Nueva. Dahil sa pagkawala ng kabiyak sa buhay, si Selya na ang naging taga-pamahala ng lahat. Ipinakita rito ang pagiging matapat ni Lope sa pamilyang Nueva dahil kahit na wala na ang kanyang tunay na amo, hindi pa rin siya lumisan sa hacienda. Ngunit kahit na ganoon ang naging pangyayari noon, lalo pang nalulong si Selya sa kanyang masamang bisyo na pagsasabong. Ang mga dahilan naman niya ay nakatapos nang mag-aral si Nene kung kaya’t wala ng paggagamitan ang pera. Lumabas ang tunay na paksa ng kabanata nang magkasakit ang anak ni Nene na si Boboy. Dahil sa kagipitan sa buhay, napilitang humingi ng tulong si Nene sa kanyang ina ngunit wala naman itong maibigay na pera dahil sa kanyang pagsasabong inilaan ng ina ang lahat ng kanilang pera. Noong panahin at hanggang sa ngayon, hindi maiaalis sa mga Pilipino na maniwala sa mga pamahiin at himala. Buwan noon ng Setyembre na kapistahan ng Birhen ng Penafrancia, si Nene ay walang magawa kung hindi maniwala at pumunta patungong Naga upang mapagaling ang anak sa pamamagitan ng Birhen. Nakita rito ang dakilang pagmamahal ng ina sa anak dahil kahit ano pa mang unos ang humadlang, hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa at lakas ng loob na mapagaling si Boboy. Wala namang nangyari sa anak pero may isang matandang nakapagsabi sa kanya na dapat kapag ang Pagoda ay lumalakbay na sa ilog, gamitin ang tubig sa ilog upang mapagaling ang anak. Nang gawin ito ni Nene sa anak, inatake ng kombulsyon si Boboy at tinulungan sila ni Mr. Edwards na madala at mapagamot sa ospital ang maysakit. Nagkaroon din ng paglalahad ng balita na usap-usapan noon tungkol sa pagkakanakaw sa Birhen. Itinuturong may pakana nito ay si Imelda Marcos, ang asawa ng dating Preseidenteng Marcos. Ipinakuha raw niya ang Birhen sa paniniwalang mapapagaling ang sakit noon ng pangulo sa bato. Sabi nila, dahil sa ginawang pagnanakaw ni Imelda, hindi gumaling at mas lumala pa ang kalagayan ng pangulo. Dahil dito, ipinapakita lamang na kahit na ang mga matataas na tao sa lipunan ay naniniwala rin sa mga himala. Walang taong makakapagsabi ng mga dahilan ng mga himala. Sa kadahilanang ito at sa nangyari sa mag-asawang Marcos, mas tumindi pa ang paniniwala at pagkabighani ng mga tao sa tinatawag na “Himala ng Birhen”.

Samantala sa ika-14 na yugto ng nobela na may pamagat na “Mga Bahay sa Gitna ng Bagyo”, ipinapakita rito ang malaki at mabilis na pagbabago sa kabahayan at kabuhayan ng mga tao sa bayan ng Sagrada. Nagkaroon ng pagbabalik sa tagpuan kung saan hinahanap ni Boboy ang kanyang sinisinta na si Estela. Dahil sa pagkatakot ng persona na malaman ni Boboy ang tunay na nangyari kay Estela, nagsalaysay na lamang siya muli ng isa pang kwento tungkol naman sa bagyo. Kung matatandaan sa kasaysayan, ang rehiyon ng Bicol ay ang lugar na palaging tinatamaan ng mga bagyo. Isa sa mga pinakamalakas at pinakamatinding bagyong sumalanta sa Bicol ay ang bagyong nagngangalang “Sining”. Ika-13 ng Oktubre 1970 noon, nagging handa ang bayan ng Sagrada sa pagdating ng bagyo sapagkat ito’y inanunsiyo ng PAGASA kaya’t walang masyadong nasira at nawala. Ngunit sa di-inaasahang pangyayari pagkatapos ng pag-aakalang tapos na ang pananalasa ng bagyo, nagkaroon ng mas malakas pang bagyo na sumira sa napakaraming ari-arian, umubos ng napakaraming pananim at kumitil ng napakaraming buhay. Nang lumiwanag muli ang paligid, bumulagta sa mga taga-Sagrada ang kalat-kalat na bunga at mga nasirang pananim. Wala silang magawa kung hindi kainin na lamang ang mga ito upang hindi ito mabulok at masayang. Pagkatapos ng pag-aararo sa lupang niyayamungmungan ng makakapal na dahon at sanga, nagtanim na lamang si Lope ng palay. Sa panahong ito, naging masagana ang ani, pero di-nagtagal ay ipinatupad ang Agrarian Reform na nagpahati-hati sa taniman ng pamilyang Nueva. Dito na simulang naganap ang sinasabing mga pagbabago sa aspekto ng agrikultura. Sa halip na kalabaw ang ginagamit, de-motor na pang-araro na ang ginamit noon. Pati sa patubig ay nagkaroon ng kagamitan upang mapadali ang pagtutubig sa mga pananim. Sa mga binhi ring itinatanim, nagkaroon din ng iba’t ibang uri ng mga palay upang mapagaan ang trabaho ng mga magsasaka. Dumating rin ang mga fertilizers at pesticides na gamit upang mapataba ang lupa at masugpo ang mga masasamang peste. Hindi rin nagtagal at ipinakilala rin ang super palaka na kumakain raw ng mga ahas at ang golden kuhol na matakaw sa anumang luntian. Sa huling bahagi, nabanggit na matanda na ang bahay na bato at nagkaroon na ng malaking pagbabago sa lugar. Sa kabanatang ito, ipinapakita lamang na sa paglipas ng panahon ay unti-unting nagbabago ang pamumuhay ng mga tao saan mang lugar siya naroroon.

Mula sa nasabing dalawang kabanata, ipinapalabas nito na nagkakaroon ng mabilis na paglipas at paglakbay ng panahon. Ipinapakita sa ika-13 na kabanta ang pagiging makaluma at mapaniwala sa himala ng mga Pilipino. Habang sa ika-14 naman na kabanata ay ang mabilis at malaking pagbabago sa pamumuhay ng tao ang paksa. Nais ng mga kabanatang ito na ipamulat sa atin ang ating mga mata sa katotohanan at realidad. Ang ibig sabihin lamang ay ang oras ay napakahalaga dahil maraming maaaring mangyari kahit sa maikling panahon lamang kung kaya’t marapat lamang na gamitin ito nang mabuti at maayos upang hindi magsisi pag dating sa huli.


-Jerome Uy Chua

0 comments: