BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Sunday, August 9, 2009

Mga Piring

Bawat tao ay may kaniya-kaniyang pinaniniwalaan. Bawat tao ay may sariling paninindigan. Ipinakita ito sa sumunod na dalawang kabanata ng akda. Ipinapakita rin sa dalawang kabanata kung paano nagiging piring ang mga paniniwala.

Ang paniniwala o pananampalataya ang nagdidikta kung paano mabubuhay ang isang tao. Ito ang gumagabay sa mga tao upang makapagdesisyon. Ito ang humuhubog sa ugali ng mga tao.

Kitang-kita sa naunang kabanata na matindi ang pananampalataya ng mga taga-Sagrada kay Kristo at sa mga santa at santo. Ang kanilang prusisyon ang tiyak na halimbawa nito. Makikita sa kabanata na binibihisan ng magagarang damit ang mga santo at santa. Nag-uunahan din ang mga tao na makalapit sa mga estatwa at mapahiran ito ng mga panyo.

Isa pang paniniwala ay ang paniniwala sa mga duwende at mga kaluluwa sa kalikasan. Ang mga Agta, ang tribo ni Agatha ay naniniwala sa mga ito. Pinaniniwalaan nilang kaya nagkasakit si Nene ay dahil natapakan nito ang bahay ng mga duwende. Bilang dagdag, isinaad din sa mga unang talata ng kabanatang ito na marubdob ang paniniwala ni Bino sa mga pamahiin kaya naman namuhay siyang nakakulong sa mga paniniwalang ito.

Sa aking tingin, gumagawa ng isang pang-uuyam si Alvin Yapan sa mga paniniwalang ito. Una, hindi niya sinasabing masama ang manalig kay Kristo. Wala siyang sinasabing masama ang magkaroon ng prusisyon para sa mga santo at santa. Ipinapakita lamang ni Yapan na napakababaw na lamang ng tingin ng mga taga-Sagrada sa kanilang pananampalataya. Malinaw itong naipakita nang magsimulang umulan. Nang umulan, sa gitna ng kaguluhan, nawala na ang respeto ng mga taga-Sagrada sa mga estatwa ng mga santo. Nang magkaroon ng problema tila nawala na rin ang kanilang pananampalataya. Nag-unahan sila sa pang-aagaw sa mga sinag sa ulo ng mga santo at santa. Naging ibang tao sila. Pangalawa, marami sa mga taga-Sagrada ang nanliliit sa mga Agta. Kadalasan ay tinuturing lang silang bilang mga alila. Kaya nga nakatago sila sa sukal ng kagubatan. Ngunit sa kabanata, ipinakita na kahit mababa ang tingin sa kaniya ng lipunan, nagmula pa rin kay Agatha ang magagandang asal na isinasabuhay ni Nene.

Ang hatol: Maganda ang dalawang kabanata dahil siksik ito sa mga turo at binubukas ang isipan ng mambabasa sa mga paniniwala.


Miguel Enrico C. Paala III

0 comments: