BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Sunday, August 30, 2009

13 & 14

Madalas mapapansin natin sa mga palabas o kahit sa totoong buhay ang nagiging resulta ng isang taong ipinalaki ng isang makasariling ama o ina. Kapag sila ay lumaki na at nagkaroon ng sariling anak, nadadala nila ang ugali ng kanilang magulang noong sila ay ipinalaki. May mga ibang taong nagiging makasarili rin at nagiging isang masamang huwaran sa kanilang anak ngunit may iba naman na nagiging kabaligtaran ng ugali ng kanilang magulang.

Tulad ni Nene, hindi niya ginaya ang paraan ng paglaki ni Selya sa kanya. Siya ay naging mabuting ina kay Boboy at isang magandang huwaran para sa mga ina. Inalagaan niya nang mabuti si Boboy at ipinakita rin ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Ang kanyang kita ay ginamit lamang niya para sa ikabubuti ni Boboy at hindi para sa kanyang makasariling pangangailangan. Si Nene ay isang halimbawa ng magulang na hindi tumulad sa suwail na panangalaga ng sariling magulang.

Sa ika-labing apat na kabanata, ipinakita ng manunulat ang pinagkaiba ng bahay-kubo sa bahay na bato. Isinasagisag ng bagyong Sining ang mga pagsubok na nararanasan natin sa buhay. Sa aking palagay, ang bahay-kubo ay sumasagisag sa mga taong easy-going at laid back lamang kapag hinaharap ang problema samantalang ang bahay na bato naman ay sumasagisag sa mga taong uptight sa paglaban sa mga pagsubok. Kung ako ay papipiliin sa dalawa, mas mabuti kung magkaroon ng kaunti ng dalawang katangian sa pagharap ng mga pagsubok.

- Jouela Tomas

0 comments: