BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Friday, October 2, 2009

Pamahiin

I. Pamahiin
A. Depinisyon
B. Mga Pamahiin na Nakapaloob sa Nobela
1. Ang karamdaman ay dulot ng mga kaluluwa at kayang gamutin ito ng mga albularyo.
a. Ilang araw na tulog si Boboy nang hindi nagigising. Inurasyunan ang katawan ni Boboy at inutusan ang kung anumang sumasanib sa katawan niya na umalis na.
2. Pwedeng paalisin ang masamang kaluluwang sumasapi sa paghahandog ng pagkain.
a. Naghanda ng magarbong salu-salo si Selya upang mahikayat ang kaluluwang umalis sa katawan ni Boboy.
3. Kumakain ng bata ang aswang.
a. Lalong nababaliw ang aswang nang naamoy na nito ang dugo sa panganganak ni Selya.
4. Pwedeng gamiting pangontra ang bawang at kalamansi laban sa aswang para hindi makapasok sa mansiyon
a. Umalis ang aswang dahil hindi na ito maamoy ang dugo sa dami ng bawang na isinabit ni bino sa buong kabahayan.
5. Pagkatapos ng binyagan, nag-uunahan ang mga magulang palabas ng simbahan para hindi raw mahuli sa buhay ang kanilang mga anak paglaki.
6. Nakasisira raw ng ulo angpaliligo agad pagkatapos manganak.
a. Upang hindi mabaliw si Selya sa init at sa panghi ng kaniyang katawan, ibinuhos niya ang kaniyang buong panahon sa pagpapaganda at pagpapabango.
7. Lumaki si Nene sa mundo ng matandang pamahiin ni Bino.
a. Kuto. Kapag dumami ang kanyang kuto bigla na lamang siyang ililipad papuntang Bulkang Mayon upang ihulog sa nagbabagang apoy na tahanan ng mga kuto.
b. Kailangang nasa loob na ng mansyon si Nene pagbagting ng alas-sais ng hapon. Pagkatapos ng alas-sais, nagsisimula nang lumabas ang mga kampon ng kadiliman.
c. Tuwing orasyon, humahalik sa lupa ang mga butiki at kung sinumang makahuli sa kanilang paghalik ay gagantimpalaan ng isang pangarap na matupad.
d. Pagtungtong ng alas-sais, bawal na ang pagputol ng kuko kung hindi mamamtay ito. Bawal nang maglinis ng bahay o magwalis pagkagat ng dilimdahil bakawa mawalispapalabas ng bahay ang proteksiyon na ibinigay ng araw bilang pananggalang sa dlim, na iwan ang walis sa labas ngpinto upang hindimakapasok ang masasamang kampon ng kadiliman.
e. Itinuro itong lahat ni Bino dahil pinalaki niya si Nene hindi bilang isang senyora o donya kundi bilang isang batang makatatayo sa sarili nitong paa. Tinuruan niya itong pahalagahan ang pagkain sa hapag at hindi dapat na may matira dahil para na rin iyong pag-iimbita sa emonyo na makisalo sa kanilang pagkain.
f. Ikinatuwa naman ni Agatha ang lahat dahil hindi na siya mahihirapan sa pag-aalaga kay Nene.
8. Ipinagamot ni Agta si Neneh sa albularyo ng mga Agta.
a. Isinalat niya ang noo ni Nene, hinipuan ang kamay at naghanap ng pilay sa katawan. Pagkatapos, pumunta sa bungad ng gubat at nagdasal. Nakiusap siya sa mga nilalang doon.
b. Naapakan daw ni Nene ang bahay ng mga duwende. Kailangan nilang humingi ng paumanhin at mag-alay sa mga dwendo. Agad pinatay at kinatay ang baboy-ramo at niwan ang bangkay sa bukana ng gubat uapng pagpistahan ng mga nilalang sa gubat.

II. Epekto sa mga Tauhan
A. Imbes na sa doktor magpatingin sa tuwing may karamdaman, tumatakbo sila sa mga albularyo.
B. Ang pang-araw-araw na gawin nila ay nakasalalay sa mga pamahiin.

0 comments: