BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Monday, September 28, 2009

Relihiyon

I. Mater Dolorosa
A. Ito ang ika-7 kabanata sa librong Ang Sandali ng Mga Mata.
B. Ito ay Latin para sa "Our Lady of Sorrows" (Ina ng Pighati)
C. Nakapangalan ang kabanata sa mga relihiyosong prusisyong nangyayari tuwing Semana Santa sa probinsya.

II. Prusisyon
A. Tuwing Semana Santa, nagkakaroon ng pista at prusisyon sa probinsya.
B. May mga Santo at Santa na pinaparada sa daan para makita ng lahat.
C. Ang mapapansing daloy ng mga ito ay mula sa gitna ng bayan papunta sa simbahan.

III. Ang Mga Santo/Santa
A. San Pedro
a) Sa libro, sinabing tatlong beses niyang tinatwa ang kanyang amo (na walang iba kung hindi si Hesus)
b) Biniyayaan ng susi ng langit dahil pinatawad siya ni Hesus.
c) Dahil dito, siya ang unang nakasasalamuha sa langit at siyang nasa una ng prusisyon.
B. Tatlong Maria
a) Ang una ay si Maria Salome. Siya ay may dalang walis-tingting kasi siya ang tagawalis ng ulap sa kalangitan.
i) Ginagawa niya ito upang hindi umulan at patuloy na sumikat ang araw.
ii) Minsan ay tinatamad daw kung kaya bumabagyo.
iii) Siya ang hindi dinadasalan ng mga magsasaka.
b) Pangalawa ay si Maria Jacobe ang pangalawa. May dala-dala siyang insenso.
i) Patunay raw siyang may mga babaeng mga pari noon sa unang panahon.
ii) Pari lamang ang nakikitang mga taong umiikot ng simbahang may dalang insenso.
iii) Siya raw ay babaylan, ang tawag sa mga babaeng mga pari ("priestess") na nangunguna sa mga selebrasyon noong panahon ng pagano.
c) Pangatlo ay si Magdalena dahil siya ang pinakabunso sa mga Maria.
i) Maganda ang paglalarawan ni Magdalena sa kuwento.
ii) May luhang nakaukit sa pisngi niyang sumisimbolo sa pagmamahal niya kay Hesus.
iii) Dala niya sa kamay ang isang bote ng pabango. Ito'y para maiba siya sa mga dalagang naaakit na lamang sa bango ng pulbos.
C. San Juan Ebanghelista
a) May dalang Bibliya at panulat bilang tagatala at tagalihim ng kalangitan.
D. Veronica
E. Sayos
a) Nakatalukbong na itim na hindi makilala ng mga nanonood ng prusisyon.
b) Ang dala nilang mga patpat ay simbolo ng paghihirap na dinanas ni Hesus.
F. Hesus
a) Nagdarasal sa Hardin ng Getsemani si Hesus.
b) Ang paghahatol niya kay Poncio Pilato ang sumunod.
c) Ang sumunod ay si Hesus bilang haring may koronang tinik.
d) Sumunod naman ay ang paghahampas sa kanya.
e) Sumunod ay ang pagtulong ni Simon Cyreneo kay Hesus sa kanyang krus.
f) Ang huli ay ang pagkamatay ni Hesus at ang Santo Intierro.

0 comments: