BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Sunday, September 13, 2009

Mga Mukha ng Katapangan

Katapangan. Iba-iba ang konsepto ng katapangan para sa bawat tao. Masisilayan natin ang mga mukha ng katapangan sa dalawang kabanatang ito.

Ang desisyon ni Nene na pumunta sa Maynila upang bawiin ang Ina ay isang pagpapakita na ng katapangan. Sa harap ng matinding gulo, sinuong nya ang karagatan ng mga tao. Mistulang isang magnanakaw na may dalang baril, pumasok sya sa Malacanang, di-alintana ang mga sundalo at sinikap hanapin ang Ina. Makikita kay Nene ang dalikang katapangan, ang katapangan na nagliliwanag kahit na nag-iisa. Mag-isa lamang si Nene ngunit hindi ito naging balakid sa kanya. Hindi siya nilamon ng takot bagkus, ang pagmamahal at ang determinasyon para mabawi ang Ina ang nagpalakas sa kaniya. Kahit na nawawala siya ay sinikap pa rin niya na mahanap ang Ina.

Makikita rin natin sa kabanatang ito ang katapangan na ipinamalas ng mga nag-aklas laban sa pangulong Marcos. Ang ipinanlaban nila sa mga baril at mga armas ng mga sundalo ay ang kanilang mga rosaryo at ang kanilang mga dasal. Kahit na pilit silang itinataboy ng mga sundalo ay hindi sila sumusuko.

Sa kabuuan ang kabanatang ito ay tungkol sa katapangang nagmumula sa Diyos.

Sa susunod na kabanata naman ay ibang klaseng katapangan ang ating makikita. Masisilayan natin ito sa iba’t ibang tauhan, sa Hapon na Manliligaw ni Selya, kay Bino, kay Selya at sa huli kay Esteban.

Ang katapangang ipinakita ng Hapon ay ang katapangan na alam nating lahat. Ito ang inaakala nating katapangan. Ito ang katapangan ng isang duwag. Madalas idikta ng lipunan na ang katapangan ay pagpapakita ng lakas, ng dahas, na ang katapangan ay pagkakaroon ng kapangyarihan na mapasailalim ang kahit sinuman. Ito ang ipinakita ng Hapon ng gahasain niya si Selya. Marahil hinahangaan siya ng iba niyang kasamang Hapon ngunit sa katotohanan, hindi kahanga-hanga ang kaniyang ginawa. Ang kaniya ginawa ay dapat kamuhian. Duwag lamang siya dahil kinailangan pa niyang manggahasa para mapakita malakas siya. Duwag lamang siya dahil hindi siya matapang para harapin ang kaniyang mga pagkakasala.

Ang katapangan naman na ipinakita ni Bino ay ang katapangang umamin sa kaniyang mga naging kamalian. Tunay ngang kahanga-hanga ang kaniyang ginawang pag-amin kahit na alam niyang sa kaniyang gagawin ay masasaktan siya.

Kahanga-hanga rin ang katapangang ipinamalas ni Selya. Nakuha niyang mabuhay pagkatapos na gahasain siya ng Hapon. Hindi siya sumuko sa buhay kahit na karumal-dumal ang kaniyang naging karanasan. Hindi niya inilaglag si Nene kahit na alam niyang si Nene ang peklat sa isang malalim na sugat.

At ang huli, si Esteban. Sa aking palagay, hindi naging matapang si Esteban. Oo, nabaril na siya at kailangan na niyang tumakas upang iligtas ang sarili NGUNIT ito nga ba talaga ang katapangan. Marahil matatawag nating katapangan iyon dahil tinanggap na niya ang kaniyang kapalaran. Ngunit katapangan bang maituturing ang pagtalikod sa iyong minamahal kahit na siya’y nasa panganib na. Matapang nga siya dahil tinanggap niya ang masaklap nilang kapalaran ngunit naniniwala ako na pwede pa siyang maging mas matapang sa pamamagitan ng pagbuwis ng kaniyang buhay para sa kaniyang minamahal.

0 comments: