BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Friday, September 4, 2009

Hitik sa Matitinding Kaganapan

Habang patapos na ang mga pahina sa nobela, mapapansin ang unti-unting pagkaubos ng mga tauhan sa kwento. Lahat na lamang ng mga tauhan ay nawawala o kung minsan, namamatay pa. Sa mga kabanatang nabasa, nagkaroon ng kamulatan sa kasalukuyan sapagkat naipakita ang pagbabago ng panahon na nangyayari sa kasalukuyan at ang pagtataboy sa rehimeng Marcos noong EDSA Revolution. Masasabi ring karugtong ito ng kabanatang may bagyo sapagkat puro unos at kaguluhan ang nagaganap sa mga kabanata. Nagdulot ito ng mga pagkawala at pagkasawi ng mga tao. Dahil dito, maihahambing ko ito sa katapusan na ng mundo sapagkat punung-puno ng mga malalagim na trahedya ang mga kaganapan.

Sa ika-15 na kabanata ng nobela na pinamagatang “Agua de Mayo”, nangyari ito pagkatapos ng digmaang Amerikano laban sa mga Hapon at nabanggit ng personasa nobela na pumanaw ang kanyang mga magulang na magkasunod. Dalawang hektaryang lupa ang ipinamana sa persona ng kanyang mga magulang, ang isa ay kanyang pinaupahan habang ang isa naman ay hindi na niya ipinagalaw. Mayroon pa siyang kasanayan sa pangangarpintero kung kaya’t iyon ang kanyang pinagkaabalahan pagkatapos ng digmaan. Kilala siya ng maraming tao sa pagiging hindi konteto sa mga gawain. Pinasok rin niya ang pagiging manggagamot na sinasabing kakayahang ipinagkaloob sa kanya noong panahon ng digmaan. Pagtitiwala, ito ang bagay na madalas nating ibinibigay sa mga taong mahahalaga para sa atin. Dahil sa kanyang pagkabihasa sa paggawa ng mga bagay na yari sa kahoy, si Bino ay nagpagawa pa rin sa kanya ng isang tumba-tumbang maaari niyang magamit na upuan kapag nais niyang magpahinga. Kahit na nasa animnapung taong gulang na ang persona, nabuo pa rin niya ang tumba-tumba kahit na hindi na niya masyadong napantay ang mga paa. Madalas na nagkakakwentuhan ang persona at si Bino at ang naging isang paksa ng kanilang pag-uusap ay ang pagpapaligo ng kamay sa unang ulan sa Mayo. Gaya ng maraming mga matatanda, maikling panahon na lamang ang kanyang tulog sa gabi dahil na rin sa init ng panahon na kanyang nararamdaman. Isang araw na may kaunting pagkaputla ang kalangitan, alam na ni Bino na paparating na ang nahuling Agua de Mayo. Nakagawian a sa kanilang tradisyon ang pagliligo sa unang ulan kung kaya’t napagdesisyunan ni Boboy ang maligo at si Bino naman ay magbabasa lamang ng kamay. Pero lalong lumala ang kondisyon ni Bino at noong ika-30 na Hunyo 1981, sabay sa pagputok ng Bulkang Mayon, siya ay sumakabilang-buhay na rin kaya nagmamakaawa na ang kaluluwa na matulungan muna siya bago matapos ang nobela.

Samantala sa ika-16 na kabanata, ang pamagat nito ay ang “Buwan ng Puso at Kabaliwan”. Batay sa nasabing pamagat, ang buwan na tinutukoy ay ang buwan ng Pebrero. Marami ang naging kasabihan tungkol sa buwan ng Pebrero tulad ng mga taong ipinanganak sa buwan na ito na may sira sa pag-iisip at ang taong mabagal tumanda ang isip pero mabilis ang pagtanda ng katawan. Itinutuing din iyon na buwan ng dating Presidenteng Corazon Aquino na tinutukoy bilang biyudang dilaw na lumalaban kay Ferdinand Marcos na malupit na diktador noong panahon. Ipinakita sa kabantang ito ang mga pangyayari noon sa kainitan ng EDSA Revolution. Maraming mga mamamayan ang tumututol at nagagalit sa mga ginagawa ng pamahalaang Marcos. Naging malikhain ang kabanatang ito sa di-tuwirang paglalarawan ng nakaraang eleksyon sa pagitan ni Aquino at Marcos. Naging puno ng kontrobersiya at anomalya ang halalan na iyon sapagkat maraming mga masasamang gawain ang naganap at nasiwalat dito. Halimbawa ditto ang mga flying voters na tinatawag na manananggal, ghost voters na tinatawag na patay na bumuboto at mga dagdag-bawas sa mga boto ng mga mamamayan para sa mga kandidato. Lahat ng mga kakaibang pangyayari ay naghalu-halo na rito sa kabanata upang ipakita ang tunay na kaguluhan o tinatawag na kabaliwan na naganap noong Pebrero. Kaya naging malinaw sa kabanatang ito kung bakit naging ganoon ang pamagat sa kadahilanang sumibol ang mga kaguluhan o kabaliwan sa panahong ito at ipinakita ng mga tao ang tunay na isinisigaw ng kanilang puso at damdamin.

Bago pa man matapos ang nobela, hindi pa rin tumitigil ang paghahatid ng matitinding kaganapan na nagpapakulay at umaapekto sa buong takbo ng istorya. Tunay ding naging makahulugan ang mga kabanatang ito sapagkat isinasalaysay dito ang mga mahahalagang simbolismo at detalye na bumubuo at sumasagot sa mga tanong sa loob ng kwento. Kung kaya’t masasabing lalo pang mas kapana-panabik ang mga susunod pang kabanata sa katanungang nasa likod ng pamaga ng nobela na “Ang Sandali ng mga Mata.”
- Jerome Uy Chua

0 comments: