BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Sunday, September 6, 2009

15 & 16

Maiksi ang buhay. Mabilis ang panahon. Marami tayong mga ninanais sa buhay. Marami tayong nais tuparin at sabihin. Ngunit kaunti lamang ang oras para gawin ang mga ito.

Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa kabanatang "Agua de Mayo" ay ang pagbubuhay ng lubusan at may kabuluhan. Alam ng lahat na maiksi lamang ang buhay ngunit kailangan pa rin nating lubus-lubusin ang ating oras nang makabuluhan.

Hindi malayong nakaraan, ako ay naantig sa pagharap sa aking kinabukasan. Gustung-gusto kong matapos na ang aking pag-aaral at magtrabaho. Ngunit sa aking pagbasa sa kwentong ito, pinaalala sa akin na kailangan ituon ang ating sarili sa kasalukuyan. Huwag manirahan sa nakaraan at huwag magmadali patungo sa kinabukasan. Iisang buhay lamang mayroon tayo. Hindi mababalikan ang nakaraan na at hindi mabibilisan lalo ang panahon. Ngayon. Ngayon lamang ang ating kailangan isipin. Dadating rin ang ating kinabukasan kaya pakinabangan na natin ang ating mga talento at ninanais sa buhay. Marami ngang hadlang na mahaharap ngunit mas mabuting tuparin ang mga ito sa kasalukuyang panahon.

Natuwa naman ako sa susunod na kabanata dahil sapat na sapat ang kwento sa kasalukuyang panahon. Maraming pangyayari ang makakapagbalik sa atin sa panahon ni Marcos. Isa na ang pagsalangit ng dating pangulong Cory Aquino. "Good always triumphs over evil". Sa aking palagay, ito ay ang ipinapahatid sa atin ng mga pangyayari noong panahon ni Marcos. Nag-isa ang taong bayan para mapatalsik ang larawan ng katiwalian na si Marcos.
Kailangan rin natin tularan ang mga naglaban para sa ating mga paniniwala at karapatan hindi lamang pagdating sa pulitika kundi pati na rin sa pang-araw araw na pagsubok na ating hinaharap sa buhay. Maging maliit lamang ang pagsubok o pagkakamali ito sa atin, kung lumalabag naman ito sa ating mga pinaniniwalaan, kailangan pa rin tayong lumaban para sa tamang hantungan. Kung magagawa natin ito, siguradong maitatalsik natin ang mga masama na naninirahan sa paligid natin.

- Jouela Tomas

0 comments: